Tarieven

Prestatiecodes Orthodontie NZA

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft een lijst met behandelingen opgesteld. Deze lijst is voor iedere tandarts en orthodontist hetzelfde. De tarieven orthodontie zijn landelijk door de Nederlandse Zorgautotiteit wettelijk vastgestelde bedragen. Vermelde bedragen kunnen tijdens de behandeling bij ministeriële beschikking worden gewijzigd. Prijswijzigingen voorbehouden. Een uitdraai van de tarievenlijst is altijd aanwezig in onze wachtkamer. Klik hier voor de tarievenlijst.

De duur van de orthodontische behandeling is afhankelijk van vele factoren zoals groei en ontwikkeling van het gelaat, de gebitsontwikkeling en de medewerking van de patiënt en kan daarom niet met zekerheid worden voorspeld. Een gemiddelde behandeling heeft een actieve behandelingsperiode nodig van ongeveer 1½ tot 2 jaar, daarna gevolgd door een retentieperiode van ± 1 jaar om het gebit en omringende structuren in de nieuwe stand te stabiliseren. Afhankelijk van de situatie zullen tijdens deze retentieperiode nog enige controlevisites noodzakelijk zijn.

De meeste orthodontische behandelingen worden niet vergoed door de basisverzekering. Alleen bij zeer ernstige gebitsafwijkingen zoals schisis (hazelip) wordt een orthodontische behandeling vergoed door de basisverzekering. Er zijn wel aanvullende verzekeringen die orthodontische behandelingen vergoeden. Zorgverzekeraars vergoeden orthodontische behandelingen in hun aanvullende verzekeringen echter zeer verschillend. Sommige verzekeraars hanteren bepaalde vergoedingenlijsten die zeer ondoorzichtig zijn en meestal maar beperkt vergoeden. Dit kan betekenen dat wanneer de kosten van een orthodontische behandeling hoger uitkomen dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige- en orthodontische zorg in uw verzekeringsvoorwaarden. Op de website van VergelijkMondzorg.nl  vindt u meer informatie over vergoedingen.

Materiaal- en/of techniekkosten

CodeOmschrijving 
F125*Techniekkosten gebitsmodellen 32,28
F411*Techniekkosten opbeetplaat
86,70
F421*
Techniekkosten palatal bar
19,66
F421*
Techniekkosten cervicale headgear
61,71
F431*
Techniekkosten T-appliance
152,47
F441*
Techniekkosten sutuurexpansie
92,01
F451*
Techniekkosten vaste zelfligerende apparatuur 1 kaak
134,44
F451*
Techniekkosten vaste zelfligerende kermamische apparatuur 1 kaak
217,38
F461*
Techniekkosten vaste zefligerende apparatuur 2 kaken
268,88
F461*
Techniekkosten vaste zelfligerende keramische apparatuur 2 kaken
 434,77
F611*
Techniekkosten elektronische chip
  67,84
F716*
Techniekkosten gebitsbeschermer
  56,02
F812*
Techniekkosten cc-bar
  26,54
F813*
Techniekkosten retentieplaat
74,73
F813*
Techniekkosten essixretainer
42,75
F813*
Techniekkosten damonsplint
 96,92
F471*Techniekkosten aligners1.454,43