Coronavirus


Coronavirus


Het kabinet heeft een aanzienlijke verscherping van de maatregelen tegen Covid-19 aangekondigd.

Voor alle duidelijkheid: de orthodontist behoort tot de zorg en niet tot de contactberoepen in brede zin. Er hoeft dan ook geen sluiting van de orthodontistenpraktijk plaats te vinden tijdens de lockdown. 

Er gelden de volgende richtlijnen:

  • Bij hoesten of verkoudheidsklachten de praktijk niet betreden.
  • Indien de patiënt in de afgelopen 24 uur koorts, verkoudheidsklachten, benauwdheid of plotseling verlies van reuk of smaak heeft gehad dan moet u de afspraak verzetten.
  • Indien de patiënt of een huisgenoot momenteel corona heeft of in afwachting is van de uitslag van een PCR-COVID-19 test moet u de afspraak verzetten.
  • Bij het betreden van de praktijk in het portaal de handen desinfecteren.
  • Ouders/begeleiders moeten buiten de praktijk wachten (m.u.v. een eerste consult of het bespreken van het behandelplan).
  • Houd in de wachtkamer en in de praktijk 1,5 meter afstand van andere patiënten.
  • Kom op tijd op uw afspraak. Kom echter niet te vroeg. Kom niet eerder dan 10 minuten voor uw geplande afspraak. Bent u onverhoopt toch eerder, blijft u dan buiten de praktijk wachten.
  • Indien de gemarkeerde zitplaatsen in de wachtkamer bezet zijn, moet de patiënt buiten wachten totdat er een plaats in de wachtkamer vrijgekomen is.
  • Het gebruik van de poetshoek is niet toegestaan.